Nghe Tab
       Tặng Album cho tôi - Bạn Nhập nội dung phần "Thêm bài" - Dán link MP3, code flash phần "Nhúng code"
       Thêm bài: Nhúng code:
       Thứ Hai - 17:30 Contra Classic       1.Introduce:
       Products Konami\u0026#39;s classic NES system can be transferred into a flash.You use the keys \u0026quot;A\u0026quot;, \u0026quot;D\u0026quot; control characters to the left and right, \u0026quot;W\u0026quot; direction of the air gun, \u0026quot;S\u0026quot; lying down, K to jump up and the refugees with \u0026quot;J\u0026quot;. 
       2.Hướng dẫn: Sản phẩm kinh điển của Konami trên hệ máy NES được chuyển thể sang dạng flash.Bạn sử dụng phím "A", "D" điều khiển nhân vật sang trái và phải, "W" hướng súng lên trời, "S" nằm xuống, K để nhảy lên và nãn đạn bằng "J".


       Embed code for blog/web:

       Nhãn:

       Đăng bởi: Nguyễn Hòa

       « bài trước bài sau »
       Cho bình luận

       Copyright © 2012 by Nguyễn Hòa. All Rights Reserved.