Nghe Tab
       Tặng Album cho tôi - Bạn Nhập nội dung phần "Thêm bài" - Dán link MP3, code flash phần "Nhúng code"
       Thêm bài: Nhúng code:
       Thứ Hai - 17:07 Meta Slug

       1.Introduce:
       Please try your valiant work when confronted with a multitude of enemies.move with arrow keys, press Z to shoot, X to jump.
       Hướng dẫn: Hãy thử tài làm dũng sĩ của bạn khi đối đầu với vô số kẻ thù.di chuyển bằng các phím mũi tên, bấm phím Z để bắn, X nhảy.


       Embed code for blog/web:

       Nhãn:

       Đăng bởi: Nguyễn Hòa

       bài sau »
       Cho bình luận

       Copyright © 2012 by Nguyễn Hòa. All Rights Reserved.