Nghe Tab
       Tặng Album cho tôi - Bạn Nhập nội dung phần "Thêm bài" - Dán link MP3, code flash phần "Nhúng code"
       Thêm bài: Nhúng code:
       Thứ Hai - 18:24 Thủ đoạn tàn ác

       1.Introduce:
       Assassins were hired ... name was director of nursing cruelty. Fate will happen to old people here?Move with the arrow keys. A key to punch, S to open key, key D to rock.
       2.Hướng dẫn: Sát thủ đã được thuê...Tên giám đốc viện dưỡng lão thật tàn ác. Số phận những người già sẽ ra sao đây?Di chuyển bằng phím mũi tên. Phím A để đấm, phím S để mở, phím D để đá.


       Embed code for blog/web:

       Nhãn:

       Đăng bởi: Nguyễn Hòa

       « bài trước
       Cho bình luận

       Copyright © 2012 by Nguyễn Hòa. All Rights Reserved.