Nghe Tab
       Tặng Album cho tôi - Bạn Nhập nội dung phần "Thêm bài" - Dán link MP3, code flash phần "Nhúng code"
       Thêm bài: Nhúng code:
       Thứ Hai - 18:15 CrazyFlasher 3

       1.Introduce:
       CrazyFlasher 3 takes you into the main character role as the amateur style of martial arts films in Hong Kong. Let\u0026#39;s kill all the enemy hooligans on the street to unlock the next section.In the course of play, you will earn more money to buy better quality weapons. Use the keys W, A, S, D to move, spacebar (Space) to select a weapon, attacked with B, jump with N and M to use special abilities.
       2.Hướng dẫn: CrazyFlasher 3 đưa bạn vào vai nhân vật chính có phong cách như tài tử trong các bộ phim võ thuật Hong Kong. Hãy tiêu diệt hết bọn lưu manh trên phố để mở khóa các phần tiếp theo.Trong quá trình chơi, bạn sẽ kiếm được thêm tiền để mua vũ khí chất lượng hơn. Dùng các phím W,A,S,D để di chuyển, phím cách (Space) để chọn vũ khí, tấn công bằng B, nhảy bằng N và M để dùng khả năng đặc biệt.       Embed code for blog/web:

       Nhãn:

       Đăng bởi: Nguyễn Hòa

       « bài trước bài sau »
       Cho bình luận

       Copyright © 2012 by Nguyễn Hòa. All Rights Reserved.