Nghe Tab
       Tặng Album cho tôi - Bạn Nhập nội dung phần "Thêm bài" - Dán link MP3, code flash phần "Nhúng code"
       Thêm bài: Nhúng code:
       Thứ Hai - 17:54 Bảo vệ làng - Zombie

       1.Introduce:
       Prevent zombies are aggressive flood into your jurisdiction.use the mouse to navigate and shoot, slash, press the keys 1,2,3,4,5,6 to change weapons.
       2.Hướng dẫn: Ngăn cản lũ zombie đang hùng hổ tiến vào địa hạt của bạn.sử dụng chuột trái để chỉnh hướng và bắn, chém; bấm các phím 1,2,3,4,5,6 để thay đổi vũ khí.       Embed code for blog/web:

       Nhãn: ,

       Đăng bởi: Nguyễn Hòa

       « bài trước bài sau »
       Cho bình luận

       Copyright © 2012 by Nguyễn Hòa. All Rights Reserved.